Programmalijnen

Begeleiding:
 • Van reflectie naar proflectie
 • Student als docent
 • Ouders betrekken bij onderwijs kind
 • Definitie contact tijd met ICT
 • 360º feedback
 • BPV begeleiding via social media
Beoordeling:
 • Betrekken bedrijven bij beoordeling/begeleiding
 • Scheiding onderwijs Formatieve deel, Summatieve deel
 • Taal en Rekenen = digitaal toetsen
 • Centrale examinering
 • Examenprojecten als examinering
 • Examinering binnen de BPV
 • Studiepunten
Didactiek:
 • Social Media
 • Gebruik free apps
 • Organiseren van onderwijs a la facebook
 • Challenges/Competities ROC's
 • Serious Gaming
 • Video conferencing
 • Video en Vakmanschap
 • Brainonderzoek en onderwijs
 • Didactiek & Digibord
Onderwijsprogramma:
 • Brain baised learning
 • Co-creatie met bedrijfsleven
 • Taakstraf ? 1000 uur voor dynamische jeugd?
 • Een leven zonder ICT
 • Individueel Curriculum
 • Creëren …….. Private Cloud t.b.v. Content
 • Student als publicist
 • Doorlopende leerlijn ? HBO + VMBO
Organisatie:
 • 850 -> 1000
 • Kleine kwaliteit
 • Onderwijs logistiek
 • Intake zonder bobbels
 • Just in time onderwijs
 • Onderwijs in de praktijk
 • Kennis management
 • Governance en Control

Leren & ICT:
 • Software uit het stopcontact
 • Infrastructuur any; place, device, moment
 • Invoeren Stud. Info systeem
 • Mobile learning
 • Van buiten naar binnen kijken
 • Cloud & Identity (?)…… management regio
Organiseren & ICT:
 • Digitale Vaardigheden Docent
 • Begeleiden op afstand
 • Sturen zonder dashboard Managementinfo
 • Lessons Learned
 • Bring your own device
 • Docenten inzet plannen
 • Vensters voor MBO?
 • Sociale media voor docenten
Technologie & Informatie:
 • Mediadomheid en -wijsheid
 • iPads in de klas
 • Mobile leren
 • Inzet Apps voor leren
 • Media wijsheid + domheid
 • Inzet Social media do's and dont's
 • Flashback 2008/2010