woensdag 21 maart 2012

Augmented reality bij de Leijgraaf

Interessante presentatie over een techniek van de zeer nabije toekomst. Om verwarring te voorkomen wordt eerst uitleg gegeven over de verschillen tussen QR tag, Data matrix en AR marker. Tijdens de presentatie wordt gedemonstreerd hoe je een QR code kunt genereren van een bericht.
Augmented reality combineert reëel en virtueel, is real-time interactief en functioneert in drie dimensies. Combinatie met Layar versterkt het geheel.
Toepassingen in onderwijs
-Heel snel schakelen naar teksten, video's e.d. Als docent hoef je niet meer lineair te organiseren, een vel met QR codes en AR markers kan volstaan. Augmented reality gaat verder dan url-verkorten.
-De techniek is ook goed bruikbaar voor leerlingen: leerervaringen en -producten van buiten de school te markeren en beschikbaar stellen aan docenten.
-Productkennis: leerling scant een afbeelding van een product en er verschijnt informatie .
-Talenonderwijs: aan woorden uitspraak koppelen.
-Technisch onderwijs: gebruikershandleidingen en 3d-doorsnedes koppelen aan machines.
-Leerlingen kunnen zelf ontwerpen maken.
Experimenten
In de Leijgraaf worden binnen vele opleidingen experimenten uitgevoerd door leerlingen. Ze gebruiken een ipad in de praktijk en worden uitgedaagd te publiceren via twitter en blogposts over hun ervaringen en welke mogelijkheden zij zien.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten