woensdag 21 maart 2012

BYOD bij ROC West Brabant

Bij ROC Kellebeek College (onderdeel van ROC West Brabant) wordt nagedacht over het meebrengen van eigen apparatuur door zowel medewerkers als cursisten, oftewel Bring Your Own Device. Dit wordt deels ingegeven door het feit dat ze overgaan naar een nieuwbouw locatie en er dus nieuwe kansen liggen om hierop in te spelen. De sessie werd vooral een uitwisseling vanuit verschillende scholen over hoe men hiermee bezig is. In de presentatie werd ingegaan op de dingen waar je aan moet denken, zoals bijvoorbeeld over welke apparatuur je toelaat, of je beperkingen stelt aan het netwerkgebruik (bijvoorbeeld bij cursisten die met laptop, tablet en smartphone op het wifi netwerk willen), of je iets wilt ondersteunen, of je nog adviezen moet geven over wat wel en niet aangeschaft kan worden of dat je tegen iedereen alleen maar roept: je redt je maar.

Daarnaast moet je nadenken over wat je doet met cursisten die hun apparaat verliezen (maar hoe doe je dat nu dan als ze hun boek kwijt zijn?) en of je regelingen moet treffen voor cursisten die een eigen device niet kunnen betalen. Er werd geopperd dat je voor je personeel eenvoudig een x-bedrag per 3 jaar kan geven waarvan ze zelf iets kunnen aanschaffen. Datzelfde kun je ook voor mobieltjes voor het werk doen. En wat te doen met het printen? Is dat nog wel zoveel nodig als iedereen met een device kan werken en moet je daar dan ook afspraken over maken?

Kortom, een levendige sessie met veel vragen, veel verschillende antwoorden, maar wel met de positieve boodschap aan het eind dat die devices ervoor zouden kunnen zorgen dat je onderwijs er diverser en interessanter van kan worden. Geef je cursisten een algemener opdracht dan "werk dit uit op papier", maar laat ze zelf bepalen welke tool ze willen inzetten om iets te verwerken of te presenteren. Zo kan iedere cursist met zijn/haar device toch uit de voeten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten