donderdag 22 maart 2012

MBO in beeld bij lerarenopleiding

Het mbo is redelijk onbekend bij de lerarenopleidingen, zowel aan de kant van de opleiders als aan die van de studenten. Vanuit HBO is de vraag gesteld: wij weten veel te weinig over het onderwijs waar we leraren voor opleiden, kunnen jullie ons helpen? Het samenwerkingsverband tussen een aantal roc's en het bedrijf Inspirae heeft al een aantal films gemaakt over veranderingen in het mbo en gaat zich ook over deze vraag buigen.  Centrale probleemstelling: lerarenopleidingen leiden docenten onvoldoende op voor het mbo door de onbekendheid van het mbo. Hoe pakken we dat aan?
Basismodule
Er wordt een basismodule bijscholing ontwikkeld, waarin film een belangrijk onderdeel is. De module is bedoeld voor studenten en opleiders op lerarenopleidingen en ook voor zij-instromers die al werkzaam zijn in het mbo. Onderdeel van de module is een verplicht contact tussen de bijscholer en een mbo-instelling, waar deze gekoppeld wordt aan een collega in de rol van 'buddy'. Een vervolgstap is dat er formele samenwerking tussen mbo en lerarenopleiding gaat ontstaan.
Inventarisatie
De presentatie wordt ingezet om ervaringen van mbo's met stagiars te inventariseren en verbeterpunten te benoemen.
-Begeleidingstijd in mbo dient structureel onderdeel van docenten te zijn
-Laat studenten verplicht kennismaken met vmbo/mbo.
-Laat beginnende avo-docenten korte stages lopen in de beroepspraktijk van hun leerlingen, eventueel begeleid door diezelfde leerlingen.
-Instellingen voor mbo moet onderwijskundige eisen stellen aan leraren, vooral ook aan  zittende.
-In het onderzoek Personeelsbeleid in het middelbaar beroepsonderwijs van Moerkamp e.a. wordt gepleit voor een mix in de rollen van leermeester/didacticus/pedagoog in de begeleiding van docenten. Het zwaartepunt ligt nu bij de leermeesterrol.
-Maak begeleiden van startende docenten onderdeel van het personeelsbeleid.

De module met films komt in het najaar beschikbaar voor de pilot. Verwacht wordt dat mbo en lerarenopleidingen medio zomer 2013 de beschikking erover krijgen. Info via de mbo-raad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten