woensdag 21 maart 2012

Horizon Onderzoek

Ik ben bij een presentatie van de onderzoeksresultaten van het zogenaamde Horizon Onderzoek, door John Schobben van ROC Leijgraaf en Maaike van Kessel. Hier heb ik al eens eerder over geschreven. Een follow-up dus.

Wat is de rol van onderzoek binnen onderwijsontwikkeling?
John noemt 5 pijlers met o.a. beroepsgerichte context, de nadruk op begeleiding en loopbaanleren. Deze pijlers ontwikkelen niet zomaar. Zet je echter per pijler projecten op, dan loop je het risico dat een team op de ene pijler veel verder ontwikkelt dan op de andere. Een integrale aanpak, gecombineerd met systematisch onderzoek, probeert dit te voorkomen en zo een duurzame vernieuwing te krijgen.

De Leijgraaf is in het vierde jaar van dit onderzoek. Ze gebruiken interviews en longitudinale casestudies in onderwijsteams als methodiek. Daarnaast is een lange adem (10 jaar!) en juist startmoment van belang:
  • Vanwege zo'n lange doorlooptijd komt verdere invulling gaandeweg. Dit leidt tot dubbele reactie. Aan de ene kant behoefte aan vrijheid maar ook aan de andere kant de behoefte aan duidelijkheid.
  • Wisseling van CVB leden vergt extra aandacht, omdat vernieuwing anders niet wordt doorgezet.
Maaike schetst 2 gevaren voor duurzame verandering:
  • Druk van buiten: veranderend beleid, wetgeving, publieke opinie en ontwikkelingen, zoals de financiële crisis of avo-isering, kan afleiden.
  • Druk van binnen: teveel tegelijkertijd of men is het niet eens met de gekozen vorm.
Halverwege ontstond eigenlijk een hele interessante discussie, n.a.v. de vraag hoe resultaatverantwoordelijk de teams echt zijn. De link werd toen gelegd naar managementinformatie, die vaak achteraf je terug laat kijken en ter verantwoording aan CVB is. Dat is dus te laat en te hoog. Teams hebben hele andere informatie nodig waar ze van wakker liggen (en horen te liggen). Daar helpt een standaard dashboard met KPI's voor CVB niet aan mee.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten