woensdag 21 maart 2012

Onderwijscatalogus in de praktijk bij de Leygraaf


Frans Thijssen schetst in een historisch perspectief het gebruik van kwalificatiedossiers van papier naar digi-k. Zo ook de geschiedenis van de onderwijscatalogus en de ontwikkelingen bij Leygraaf. De ballenbak, flexibiliteit, keuzeruimte is verworden tot een ministeck wat moet dienen als onderlegger om flexibel onderwijs te gaan roosteren. Gebruik maken van vaste onderwijsperioden en vaste blokken aan lestijd is het devies. Er zal in april een pilot starten om haalbaarheid van roosteren in relatie met ministeck en onderwijsperioden te onderzoeken.

De uitgangspunten van Leygraaf rondom de catalogus worden besproken in relatie met de impact voor systeem en proces:
- elke student zijn eigen dossier,
- student wordt baas van zijn eigen leertraject
- individuele leerplannen wordn belangrijke bouwstenen.
- onderwijsaanbod in de vorm van referentiearrangemeneten.
- onderwijscatalogus bevat planbare leereenheden met alle benodigde informatie.
- opschalen naar flexibel onderwijs.
- mensen en middelen moeten breed inzetten.
- benoem succesfactoren en zorg voor integratie van alle systemen.

De inrichting in de systemen gekoppeld aan processen wordt door Frans snel doorlopen.
Ik zie diverse aanwezigen achter de oren krabben, compleet en complex hoor ik murmelen.

Leygraaf gebruikt de teksten uit het kd, om  de studenten een beeld te geven van de opleiding.
Er is vanuit de scholen commentaar op de tekst in digitale vorm die eerst op papier geen probleem waren.
Momenteel krijgen studenten allemaal aanbodgericht onderwijs aangevuld met een stuk aan keuzeruimte. Frans toont een mooi arsenaal aan opdrachten keuzeruimte waar de student zich voor kan inschrijven.

Frans maakt aansluitend een omschrijving van een generieke onderwijsinrichting gelardeerd met de technische vertaalslag. Margret geeft aan dat binnen de scholen dit echter nog geen gemeengoed is. In de praktijk houden de scholen aan hun eigen excel en wijze van werken vast.Een brede acceptatie door de medewerkers is bij Leygraaf nog niet gerealiseerd.De te starten pilot dient als opmaat voor flexibilisering binnen het hele instituut.Management staat pal achter deze gekozen richting.

Boeiende tijden in Oss, Veghel Cuijk en omstreken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten