woensdag 21 maart 2012

Tablets en nieuwe media in het onderwijs


Zojuist samen met Irma de presentatie vanuit ROC Eindhoven verzorgd, ik was er best tevreden mee. Diverse ouwe getrouwen en coryfeeën waren aanwezig. Leuk feest van herkenning, we worstelen allen met dezelfde zaken. Ik sluit nu aan bij een presentatie vanuit het Alfa college. Ze nemen een overvolle zaal mee in de wondere wereld van de inzet van tablets en social media in het primair proces.

Statement: het nieuw gereedschap komt de  klas in. Tablets in alle maten, twitter, smartboards, apps en games. Of je die nodig hebt? Generatie XY is opgegroeid met deze tools, zijn zelfs socialer dan hun studiegenoten. Zij hebben een dagtaak aan het bijhouden van hun sociale contacten. Kennis 2.0 en web 2.0 ; Kennis voor de studenten is buiten te vinden. Prive en school lopen steeds meer door elkaar heen. Smartphones, tablets, wikipedia, dropbox,  facebook en  twitter : communicatie knalt de klas in en loopt de klas weer uit. Sleutelwoorden: zichtbaar en interactief.

Het Alfa college anticipeert daarop: een  twitteraccount voor hun volgers, studentenraad op facebook,  Linked in voor alumnibeleid en een Alfa Youtube channel. In het onderwijs is men aan het experimenteren met nieuwe media: Trello.com; projectmanagement online. Studenten zijn eigenaar en leggen vast, een docent verzorgt de benodigde begeleiding. Twitter gebruik bij het mentoraat. Er is beperkte tijd voor studentbegeleiding, een docent toelaten tot  twitterberichten van studenten geeft extra dimensie op het mentoraat en beter zicht op student en sociaal netwerk. Voor studenten is gekozen voor een gesloten account. Dit in het kader van nodige privacy.

Er zijn trainingen voor medewerkers beschikbaar: laptops in de klas, van digibeet tot digi-atleet. (lesmateriaal en didactische toepassingen voor digiborden. Er is verder een pilot gestart genaamd “leren op maat”; werken met een Ipad in het onderwijs. (drenthe college, alfa college participeren daarin) Leren op maat ondersteunt op gebied van lesmateriaal, flexibiliseren in relatie met de eisen vanuit de kwalificatiedossiers.
De zoektocht is gestart naar welk device, diverse android en  ios tablets zijn bij docenten uitgezet.
Er bestaat duidelijk een digitale angst bij docent en management. Moet dat nu? Al die complexe techniek en is het niet afstandelijk, dat  werken met een tablet. De IT omgeving is en wordt volledig leidend voor het onderwijs. Deze voldoet niet aan onderwijs eisen; er is tevens geen extra it-ondersteuning op de vloer. “Dit is het, daar moet je het mee doen” een houding die levert veel frustratie op.

Advies: benoem de inhoud van een basistraining ICT. Zet een docent onafhankelijk van IT voor de klas. Maak een vraaggestuurde it- inrichting zodat een docent weer met nieuwe middelen de verbinding met studenten kan maken. Spreek heel duidelijk af wat bedrijfskritische data is en hou die “binnenshuis”. De rest mag en kan open!

Inhoudelijk een goede sessie; er wordt een haalbare situatie geschetst. Ambitieuze uitgangspunten, er ontstaat een complexe infrastructuur die lastig is voor het hoge percentage grijsaards voor de klas. Of het in de praktijk haalbaar is zal de tijd leren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten